Usługi związane z sieciami komputerowymi.
Firma "ADRED" Jacek Derda prowadzi specjalistyczne prace w zakresie:
  • projektowania i wykonania sieci komputerowych metodą tradycyjną i bezprzewodową,
  • naprawy i rozbudowy istniejących sieci,
  • analizy wydajności działania sieci,
  • instalacji nowych stanowisk roboczych z dostępem do sieci,
  • dzielenia łącza internetowego,
  • kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa dostępu do sieci.
KONTAKT
Adres do korespondencji

Jacek Derda
ul. Kamienna 28
67-100 Nowa Sól

Tel. +48 607 362 607
e-mail: biuro@jd-soft.pl
©
Facebook