Usługi informatyczne dla firmy, instytucji i domu.


Jacek Derda
Założycielem jest

mgr inż. Jacek Derda
absolwent Politechniki Zielonogórskiej.


Dane rejestrowe działalności:

ADRED Jacek Derda
67-100 Nowa Sól
ul. Kamienna 28
NIP 925-100-52-58
Regon 970430867


Od samego początku prowadzona działalność jest małą jednosobową firmą, ale o szerokich możliwościach dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami o podobnym profilu.

W początkowych latach działalności zajmowałem się przede wszystkim prowadzeniem szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera.
Szkolenia realizowane były w sposób indywidualny. W przypadku zamówień ze strony firm, szkolenia realizowane były w siedzibie zamawiającego bezpośrednio na stanowisku pracy.

W późniejszym okresie tzn. od roku 1999 zmieniło się nastawienie mojej działalności. W tym czasie głównym zajęciem było prowadzenie wdrożeń i opieka nad systemami informatycznymi firm, głównie systemy do zarządzania fimrą od strony księgowości (Finansowo-Księgowe, Kadry-Płace, Gospodarka Materiałowa czy Systemy Fakturowania). Równocześnie zajmowałem się projektowaniem i budową lokalnych sieci komputerowych, doborem urządzeń i konfiguracją serwerów.

Dzięki zdobytym kompetencjom moja firma jest w stanie zaoferować szeroki wachlarz usług oraz rozwiązań dla infrastruktury teleinformatycznej.

Ponieważ sprawne funkcjonowanie systemów informatycznych jest jednym z kluczowych elementów decydujących o sprawnym funkcjonowaniu organizacji, a więc i o rynkowym sukcesie przedsiębiorstwa w związku z tym do mojej oferty włączyłem rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania systemów informatycznych. Chodzi tu o rozwiązania zapewniające ochronę komputerów, serwerów i sieci przed zagrożeniami z zewnątrz czyli od strony internetu, jak i wewnątrz od strony zewnętrznych nośników danych.
Adred może zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań oprogramowania antywirusowego oraz urządzeń sieciowych zapewniających ochronę od strony sieci internetowej.

Dla firm o rozbudowanej infrastrukturze informatycznej mogę zaoferować rozwiązania centralnego zarządzania systemami ochrony antywirusowej jak i również centralnego zarządzania aktualizacjami Microsoft. Dzięki tego typu wdrożeniom jest możliwe pobieranie aktualizacji z internetu i rozsyłanie ich do komputerów będących w sieci instytucji lub przedsiębiorstwa bez konieczności dostępu do internetu poszczególnych komputerów. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązań jest zwiększenie wydajności łącza internetowego jak i rónież sieci komputerowej gdyż aktualizacje pobierane są tylko raz poprzez centralny serwer aktualizacji. Istotną zaletą jest też możliwość odseparowania serwerów od internetu zapewniając jednocześnie możliwość aktualizacji systemów co jest niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa danych.


KONTAKT
Adres do korespondencji

Jacek Derda
ul. Kamienna 28
67-100 Nowa Sól

Tel. +48 607 362 607
e-mail: biuro@jd-soft.pl
©
Facebook